prata_rasism_topbild

Prata Rasism

För: Forum för Levande Historia

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde?

Forum för Levande Historia skriver: Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer.

I sex filmer utforskar Forum för Levande Historia vardagsförtryck och rasism. Just i gränslandet där alla menar väl men allt blir fel utspelar sig filmerna som ingår i kampanjen #pratarasism från Forum för Levande Historia. Filmerna är producerade av filt.
Regi, manus och producent: Ylva Forner