Jihad ny

Amnesty gör podcast om en människas flykt

För: Amnesty

”Varje gång tror jag att det är slut” är en podcast i tre delar om att fly sitt hemland och ge sig ut på den farofyllda vägen över Medelhavet för att söka skydd i Europa. Podden är produceras av Filt Hinterland för Amnesty.

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som idag. En av de stora anledningarna är det pågående kriget i Syrien. Det ökande antalet flyktingar kräver förståelse för hur det är att fly från sitt land för att söka skydd i Europa.

- Flyktingsituationen är väldigt aktuell i Europa just nu. Jihads berättelse bidrar till att förstå varför människor flyr från sina hemländer, vilka rättigheter de har och vilka risker de tvingas ta när det inte finns säkra och legala vägar in i Europa. Frågor som Amnesty kontinuerligt arbetar med, säger Ami Hedenborg, presssekreterare och tf kommunikationschef på Amnesty International, Sverige.

I podcasten berättar 23-årige Jihad om hur han tvingas fly sitt hemland tillsammans med sina två yngre bröder. Under svåra förhållanden tillbringar de sju dygn på rangliga båtar på Medelhavet innan de till slut når Italiens kust. De tar sig vidare till Sverige för att söka asyl – och efter åtta månader på en flyktingförläggning får de uppehållstillstånd.

Till podcasten finns även ett skolmaterial för gymnasiet framtaget för varje avsnitt som gör att den passar mycket bra att använda för lärare.

Reporter och producent är Malin Holgersson. Serien görs på uppdrag av Amnesty av produktionsbolaget Filt Hinterland.