Utskrift

Radio Allmännyttan

För: SABO

I podden Radio Allmännyttan intervjuas företrädare från allmännyttan, de privata fastighetsägarna, hyresgästföreningen, byggindustrin, polisen och politiker med utgångspunkt i vanliga bostadspolitiska påståenden. Svaren landar såklart lite olika, och det blir tydligt hur olika bostadsfrågorna uppfattas. Eller i vissa fall kanske lika.

Till varje påstående hör två avsnitt – samtal med två personer med olika ståndpunkter. Den som intervjuar är Helene Ahlberg, bostadsjournalist sedan nästan 25 år, och nu reporter på Tidningen Allmännyttan.