Helena von Zweigbergk. Foto: Roger Dackegård

Oförnuft och känsla


Åtta nya avsnitt om att vara människa i en komplex värld

Oförnuft och känsla tar ett grepp om det materialistiska samhället vi lever i. Våra saker, ting och strävan efter dem, vad får det för konsekvenser för oss som människor? Blir vi lyckligare, bättre med en högre materiell standard? Eller är det en falsk bild av lyckan som vi har? Kan vi bryta oss loss ur konsumtionssamhällets påverkan eller är vi fast i strukturer vi inte rår på?

I åtta nya programavsnitt undersöker programledaren Helena von Zweigbergk dessa frågor med intressanta gäster och reportage som ger sina perspektiv på denna komplexitet.