Skratt med Per Naroskin

För: Sveriges Radio

I P1-serien Skratt undersöker Per Naroskin fenomenet skratt ur flera personliga synvinklar.

Skratt sändes första gången 2009.